top of page

קראטה בחיי היום יום
כמעט כל אלה העוסקים בקרטה החלו להתאמן מתוך רצון ללמוד להגן על עצמם. הגנה עצמית היא סיבה מצוינת אבל באופן פרדוקסלי הרוב המ כריע של האנשים הנורמטיביים לא יתקלו, לאורך כל חייהם, במקרים המצריכים שימוש אמיתי ומלא של יכולות ההגנה העצמית הנרכשות בקרטה. אלה שכן יתקלו, יהיה זה מקרה אחד או לכל היותר שניים. אלא אם כן אתה איש של כוחות הביטחון כל מי שמוצא את עצמו במספר גדול יותר של מצבים, עושה


זאת מבחירה! (נושא מעניין למאמר אחר). מה עוד שבאומניות לחימה הדרך עד למקום בו מתאמן מסוגל הלכה למעשה להגן על עצמו היא ארוכה מאוד וקשה מאוד. אם הטיעון שלי שהסיכוי להשתמש במיומנות שנרכשות הוא קלוש, למה אם כן צריך בכלל לנסות ולצלוח את אותן שנים ארוכות של עבודה סיזיפית וקשה?אני חושב, שקרטה מציע הרבה יותר מאשר יכולת (תהיי חשובה כמה שהיי) להגן על עצמנו. הרצון לפתח יכולות הגנה הוא נקודת פתיחה טובה להתחיל להתאמן אבל מי שמתאזר בסבלנות ופוקח עיניים יגלה שהקרטה מעניק לו הרבה מעבר לזה. ההשפעה של הקרטה חורגת מעבר למקרה אחד נדיר של הגנה עצמית, היא מצויה עם המתאמן בחיי היום יום כל הזמן. בכדי להבין עד כמה עמוקה ההשפעה של העיסוק בקרטה על חיי היום יום יש לפרק את האימון למרכיביו עם הבחנה גסה בין שני נושאים מרכזים, פיזי ומנטלי.

פרסומים קודמים 
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page